Trang chủ Thông tin giá điện Giá điện
 

Quyết định về giá bán điện của Bộ Công Thương

 

Quyết định 2256QĐ-BCT về giá bán điện của Bộ Công Thương

Bấm vào đây để xem toàn bộ nội dung của Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015.

In      Trở về
 
Các Giá điện đã đưa
   HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TOÁN TIỀN ĐIỆN TRONG KỲ CÓ THAY ĐỔI GIÁ ĐIỆN (02:09 - 18/03/2015)

Đầu trang