Trang chủ Hướng dẫn mua điện trung áp
 

HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN TRUNG ÁP

 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ các điểm giao dịch khách hàng của Điện lực địa phương để được hướng dẫn cụ thể hoặc tải trình tự và biểu mẫu bên dưới để thực hiện.

1. Lưu đồ cấp điện trung áp

2. Trình tự cấp điện trung áp

3. Hồ sơ đề nghị cấp điện trung áp

4. Hợp đồng đầu tư

5. Thỏa thuận đấu nối và kỹ thuật

6. Biên chế hồ sơ nghiệm thu đóng điện

7. Hồ sơ đề nghị đấu nối

8. Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt

9. Giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt

10. Biểu đồ phụ tải

11. Biên bản nghiệm thu kỹ thuật

12. Biên bản nghiệm thu đóng điện

 

 Lưu ý:  

Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên trong vòng 07 ngày làm việc.

- Trước khi tổ chức thi công công trình, quý khách hàng phải hoàn tất các thủ tục: xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển điện lực; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; xin giấy phép thi công công trình điện với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi dự kiến xây dựng công trình.

 

In      Trở về
Đầu trang