Trang chủ Qui định, qui trình Quy định pháp luật
 

LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN KHÁCH HÀNG CÓ YÊU CẦU MUA ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

 

Quy định cấp điện theo yêu cầu mua điện của khách hàng từ lưới điện trung áp và rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực miền Nam:

BẤM VÀO ĐÂY để tải nội dung Quyết định 3242/QĐ-EVN SPC ban hành quy định Cấp điện theo yêu cầu mua điện của khách hàng.

BẤM VÀO ĐÂY để tải lưu đồ cấp điện.

In      Trở về
 
Các Quy định pháp luật đã đưa
   NGHỊ ĐỊNH 14 Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện (07:27 - 14/10/2014)
   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn (07:20 - 14/10/2014)
   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN (07:14 - 14/10/2014)
   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN (06:42 - 14/10/2014)
   DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC (08:25 - 20/08/2014)
   NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2013, NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (00:49 - 19/08/2014)
   NGHỊ ĐỊNH QUI ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC (04:57 - 07/03/2012)
   LUẬT ĐIỆN LỰC (04:52 - 07/03/2012)

Đầu trang