Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Công đoàn
 

CÔNG ĐOÀN PC LONG AN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

 

Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Công đoàn PC Long An đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

hoi nghi VC

Đến dự hội nghị có Ông Nguyễn Huy Phương – Phó Giám đốc Công ty, các ông bà ủy viên BCH Công đoàn Công ty, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Giám đốc các Điện lực. Ông Nguyễn Văn Hữu – Chủ tịch Công đoàn PC Long An chủ trì khai mạc Hội nghị.

Năm 2014 các phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn của Công ty Điện lực Long An đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn, nhiều phong trào thi đua được phát động, góp phần PC Long An hoàn thành xuất kế hoạch SXKD năm 2014, đời sống của CBCNV ổn định, thu nhập bình quân cao hơn so với năm trước.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng tích cực quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của CNVC-LĐ. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Từ những kết quả đạt được năm 2014, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015, Công đoàn PC Long An đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục phối hợp cùng chính quyền thực hiện các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh. Mục tiêu năm 2015 Công đoàn PC Long An đưa ra: “Năng suất – hiệu quả” đồng thời duy trì công tác nâng cao kinh doanh dịch vụ khách hàng, tối ưu hóa chi phí; phong trào an toàn vệ sinh lao động, tiết kiệm điện phải được đẩy mạnh thực hiện. Công tác kiện toàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh tiếp tục được triển khai, phù hợp với thực tế đơn vị.

Tại Hội nghị, BCH Công đoàn đã trao tặng bằng khen của Công đoàn EVN, giấy khen của Công đoàn EVNSPC, giấy khen Công đoàn PCLA cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014.

 

In      Trở về Đặng Hương Diễm
 
Các Công đoàn đã đưa
   Điện Lực Tân Trụ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2015 (07:08 - 11/03/2015)
   PC LONG AN TỔ CHỨC HỌP MẶT NỮ CBCNV NHÂN VIÊN NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (01:31 - 10/03/2015)
   Công Đoàn ngành Điện lực chăm lo Tết cho hộ nghèo (03:09 - 09/03/2015)
   GIỮ MÃI NIỀM ƯỚC MƠ (03:54 - 05/03/2015)
   TÂM SỰ CÙNG NGÀNH (03:46 - 05/03/2015)
   Công ty Điện Lực Long An nhận phụng duỡng Mẹ Việt Nam anh hùng (09:29 - 12/12/2014)
   ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ - MỘT TRONG NHỮNG HÌNH THỨC THỰC HIỆN QUI CHẾ DÂN CHỦ - GÓP PHẦN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH (09:12 - 12/12/2014)

Đầu trang