Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Công đoàn
 

ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ - MỘT TRONG NHỮNG HÌNH THỨC THỰC HIỆN QUI CHẾ DÂN CHỦ - GÓP PHẦN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch cấp trên giao rất cần sự thống nhất, đoàn kết của cả tập thể, nhưng làm thế nào để có được điều đó? Nhận thức được điều này Ban lãnh đạo cùng với BCH Công đoàn bộ phận Điện lực Bến Lức thống nhất mỗi tháng một lần họp toàn thể CBCNV để lắng nghe người lao động trình bày những khó khăn, vướng mắc cần tháo gở cũng như những bức xúc cần cần được giải tỏ.

Thực hiện Luật lao động, Nghị định 60/2013/NĐ - CP, từ đầu năm 2014 Công ty Điện lực Long An nói chung và Điện lực Bến Lức nói riêng tổ chức Hội nghị người lao động và sau đó cứ mỗi quí tổ chức đối thoại với người lao động một lần. Trước khi đối thoại, tổ đối thoại phát phiếu thu thập ý kiến của người lao động; tổ đối thoại tổng hợp các ý kiến lại để lãnh đạo giải thích, phân tích cho người lao động thông suốt. Ngoài những ý kiến được tập hợp trước, người lao động có thể phát biểu trực tiếp tại buổi đối thoại, những ý kiến nào thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Điện lực thì được lãnh đạo Điện lực trả lời, những ý kiến nào thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Công ty thì được tổ đối thoại tổng hợp lại báo cáo về cấp trên giải quyết.

doi thoai

Với phương châm đối thoại trực tiếp với người lao động để người lao động nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị, những khó khăn vướng mắc trong quá trình công tác để có những giải pháp thực hiện thích hợp. Khi tư tưởng người lao động đã thông thì người lao động ngoài việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn muốn đóng góp những ý tưởng, giải pháp, sáng kiến mới góp phần tăng năng suất lao động, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Nhờ thực hiện tốt qui chế dân chủ, trong những năm qua tập thể Điện lực Bến Lức luôn là một tập thể đoàn kết thống nhất, luôn nằm trong nhóm Điện lực xuất sắc của Công ty Điện lực Long An và là Điện lực đầu tiên trong Công ty Điện lực Long An đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.

In      Trở về Võ Duy Bình
Đầu trang