Trang chủ An toàn tiết kiệm điện An toàn tiết kiệm điện
 

Bó cáp thông tin trên địa bàn huyện Cần Đước

Hiện trạng cáp thông tin trên địa bàn huyện Cần Đước treo trên trụ Điện lực chưa phân biệt được Đơn vị chủ quản có nhiều chủng loại, chưa được bó gọn gây khó khăn cho việc QLVH cũng như làm mất vẻ mỹ quan đô thị.

bo cap

Năm 2012 Điện lực Cần Đước đã phối hợp với Trung Tâm viễn thông Cần Đước Cần Giuộc, Chi nhánh Viettel Long An, Chi nhánh truyền hình cáp Sài Gòn Tourist thực hiện bó cáp hoàn tất giai đoạn 1. Công trình bó cáp thông tin giai đoạn 1 năm 2012 thực hiện với tổng chiều dài 15,8km, dự kiến giai đoạn 2 hoàn thành trong năm 2013 với tổng chiều dài bó cáp: 7,8 km.

Khi công trình hoàn thành cáp thông tin của nhiều Đơn vị chủ quản được bó chung thành 1 bó và dễ nhận diện được cáp của Đơn vị sở hữu. Công trình bó cáp thông tin tạo thuận lợi trong công tác QLVH lưới điện, cáp thông tin cũng như tạo vẻ mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện góp phần xây dựng huyện Cần Đước trở thành huyện điển hình về văn hóa của tỉnh giai đoạn 2010-2015.

In      Trở về Lê Ngọc Bào
 
Các An toàn tiết kiệm điện đã đưa
   TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO MÁY NGHIỀN TRỘN THỨC ĂN (04:28 - 29/07/2014)

Đầu trang