Trang chủ Qui định, qui trình Quy định pháp luật
 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC

 

 

Được chia làm 04 lĩnh vực chính: (Vui lòng bấm vào từng lĩnh vực để xem toàn bộ nội dung văn bản)

1.     Điện lực, an toàn điện, tiết kiệm điện.

2.     Quản lý chất lượng công trình Đầu tư xây dựng.

3.     Tài chính kế toán.

4.     Bảo vệ môi trường.

 

STT

Tên văn bản

Số hiệu

Thời gian ban hành

Ngày hiệu lực

Tình trạng hiệu lực

1

Luật Điện lực

28/2004/QH11

03/12/2004

01-07-2005

Có hiệu lực (một phần)

2

Luật Điện lực SỬA ĐỔI

24/2012/QH13

20/11/2012

01-07-2013

Đang có hiệu lực

3

Luật Điện lực hợp nhất

 

12/12/2012

01/07/2005

Có hiệu lực

4

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

134/2013/CP

(Thay thế NĐ 68/2010/NĐ-CP, ngày 15/06/2010

17/10/2013

01/12/2013

Đang có hiệu lực

5

NĐ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

137/2013/NĐ-CP

(Thay thế NĐ 105/2005/NĐ-CP, ngày 17/8/2005)

21/10/2013

10/12/2013

Đang có hiệu lực

 6

NĐ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

 106/2005/NĐ-CP (Đã sửa đổi, bổ sung)

 17/8/2005

03/9/2005

Đang có hiệu lực (Một phần)

7

NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

81/2009/NĐ-CP

12/10/2009

01/12/2009

Đang có hiệu lực

8

Thông tư Quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

25/2013/TT-BCT

29/10/2013

15/12/2013

Đang có hiệu lực

 9

QĐ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 – 2015

 1427/QĐ-TTg

 02/10/2012

02/10/2012

Đang có hiệu lực

10

Thông tư Quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện”

34/2011-TT-BCT

07/9/2011

24/10/2011

Đang có hiệu lực

11

Thông tư Quy định, nội dung, phương pháp và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện”

33/2011/TT-BCT

06/9/2011

21/10/2011

Đang có hiệu lực

 12

QĐ của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

 QĐ số 56/2001/QĐ-BCN

 26/11/2001

Sau 15 ngày kể từ ngày ban hành

Đang có hiệu lực

13

Thông tư “Quy định, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện”

30/2013/TT-BCT (thay thế QĐ 39/2005/QĐ-BCN, ngày 23/12/2005)

14/11/2013

25/12/2013

Đang có hiệu lực

 14

QĐ Bộ trưởng BCN về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp

 07/2006/QĐ-BCN

 11/4/2006

Sau 15 ngày đăng công báo

Đang có hiệu lực

 15

QĐ Bộ trưởng BCN về việc ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

  08/2006/QĐ-BCN

 12/4/2006

Sau 15 ngày đăng công báo

Đang có hiệu lực

16

Thông tư Quy

định phương pháp xác

định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện

41/2010/TT-BCT

14/12/ 2010

28/01/2011

Đang có hiệu lực

 17

Quyết định Bộ trưởng BCN v/v giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện

 2358/QĐ-BCN

 29/8/2006

29/06/2006

Đang có hiệu lực

 18

Thông tư Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

 27/2013/TT-BCT (Thay QĐ 31/2006/QĐ-BCN, ngày 06/9/2006)

 31/10/2013

15/12/2013

Đang có hiệu lực

19

Quyết định của Bộ trưởng BCN v/v ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

 QĐ số 34/2006/QĐ-BCN

 13/9/2006

Sau 15 ngày đăng công báo

Đang có hiệu lực

 20

Quyết định của Bộ trưởng BCN về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

 QĐ số 08/2007/QĐ-BCN

 30/1/2007

Sau 15 ngày đăng công báo

Đang có hiệu lực

 21

Quyết định Bộ trưởng BCN về việc ban hành quy trình xử lý sự cố hệ thống điện Quốc gia

 13/2007/QĐ-BCN

 13/3/2007

Sau 15 ngày đăng công báo

Đang có hiệu lực

 22

 Quyết định của Bộ trưởng BCN v/v ban hành quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia

16 /2007/QĐ-BCN

28/3/2007

Sau 15 ngày đăng công báo

Đang có hiệu lực

 23

Quyết định của Bộ trưởng BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

 12 /2008/QĐ-BCT

 17/6/2008

Sau 15 ngày đăng công báo

Đang có hiệu lực

 24

Thông tư của BCN về hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng

07/2006/TT-BCN

 27/10/2006

Sau 15 ngày đăng công báo

Đang có hiệu lực

25

Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

03/2013/TT-BCT

25/03/2013

25/03/2013

Đang có hiệu lực

26

Thông tư Quy định hệ thống phân phối điện.

Thông tư số 32/2010/TT-BCT

30/7/2010

15/9/2010

 15/9/2010

27

Thông tư Quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia

Thông tư số 09/2010/TT-BCT

03/3/2010

18/04/2010

Đang có hiệu lực

28

TT quy định một số nội dung về bảo vệ AT công trình lưới điện cao áp

03/2010/TT-BCT

22/01/2010

10/03/2010

 Đang có hiệu lực

29

Thông tư liên tịch của BCT và BTC Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn

06/2010/TTLT-BCT-BTC

03/02/2010

22/03/2010

Đang có hiệu lực

In      Trở về
 
Các Quy định pháp luật đã đưa
   NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2013, NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (00:49 - 19/08/2014)
   NGHỊ ĐỊNH QUI ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC (04:57 - 07/03/2012)
   LUẬT ĐIỆN LỰC (04:52 - 07/03/2012)

Đầu trang