Văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đượt 3