Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Tư 21/03/2018
BẾN LỨC08h00 - 09h30Một phần ấp chánh xã Long Hiệp huyện Bến Lức Sửa chữa điện
09h30 - 10h30 Cty May Mặc JaoVina Sửa chữa điện
09h30 - 11h30Một phần ấp chánh xã Long Hiệp ện huyện Bến Lức Sửa chữa điện
Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên huyện Bến Lức Sửa chữa điện
12h00 - 13h30Một phần ấp 1xã Phước Vân huyện Cần Đước Sửa chữa điện
Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên huyện Bến Lức Sửa chữa điện
14h00 - 15h30Một phần ấp 1 xã Phước Lợi huyện Bến Lức Sửa chữa điện
Một phần ấp 1 xã Mỹ Yên huyện Bến Lức Sửa chữa điện
15h30 - 16h30Cty Bách Khoa Sửa chữa điện
CẦN ĐƯỚC08h00 - 09h001 phần thị trấn Cần ĐướcSửa chữa điện
09h30 - 10h301 phần thị trấn Cần ĐướcSửa chữa điện
11h00 - 12h001 phần xã Tân LânSửa chữa điện
14h00 - 15h001 phần xã Tân LânSửa chữa điện
15h30 - 16h301 phần xã Mỹ LệSửa chữa điện
CẦN GIUỘC07h30 - 16h30Một phần ấp Lũy xã Phước lại Sửa chữa điện
08h00 - 09h00Một phần Áp Long Hưng Xã Long Thượng Sửa chữa điện
Môt phần ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc Sửa chữa điện
08h00 - 15h00Một phần Thị Trấn Cần GiuộcSửa chữa điện
08h00 - 16h30Toàn bộ KDC Thái SơnSửa chữa điện
09h10 - 10h10Một phần ấp Phước Ly xã PhướcLýSửa chữa điện
Một phần ấp Long Hưng xã Long Thượng Sửa chữa điện
10h30 - 11h30Một phần ấp Phú An xã PhướcLýSửa chữa điện
Một phần ấp Long Hưng xã Long Thượng Sửa chữa điện
13h00 - 14h00Một phần ấp Phú Thành xã PhướcLýSửa chữa điện
14h30 - 15h30Một phần ấp Phú Thành xã PhướcLýSửa chữa điện
Một phần ấp Long Thới xã Long Thượng Sửa chữa điện
TÂN AN07h30 - 09h30Một phần đường Lê Văn Tưởng thuộc ấp 4 - xã Hướng Thọ Phú Sửa chữa điện
07h30 - 17h00Một phần đường Lê Văn Tưởng, Đỗ Trình Thoại thuộc ấp 3 - xã Hướng Thọ Phú, một phần đường Đỗ Trình Thoại thuộc ấp 3 - xã Hướng Thọ Phú trạm Công Thành 9 Hùng, Duy Thịnh Phát, XX P Thành, Hồ Khánh Hậu trạm T.33 Ấp 3 HTP, Bình Thạnh, Công Thành 9 Hùng, Duy Thịnh Phát, XX P Thành, Hồ Khánh HậuSửa chữa điện
09h30 - 11h30Một phần đường Lê Văn Tưởng thuộc ấp 2 - xã Hướng Thọ Phú Sửa chữa điện
TÂN HƯNG08h00 - 16h30Một phần ấp Vĩnh Ân và một phần ấp Cà Dâm, ấp Cả Sậy, xã Vĩnh ĐạiSửa chữa điện
THẠNH HÓA08h00 - 11h30Một phần Ấp Đông Hòa - xã Thủy Đông - huyện Thạnh Hóa - tỉnh Long An Sửa chữa điện
13h00 - 15h00Một phần Ấp Đông Hòa - xã Thủy Đông - xã Thủy Đông - huyện Thạnh HóaSửa chữa điện
VĨNH HƯNG08h30 - 09h00Một phần ấp Bàu Sậy - Thị Trấn Vĩnh HưngSửa chữa điện
08h30 - 09h15Một phần Ấp Chiến Thắng, Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
09h30 - 09h50Một phần Ấp Gò Cát, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
09h45 - 11h15Một phần Ấp Kinh Mới, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
10h20 - 10h40Một phần Ấp Bàu Sen, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
11h00 - 11h20Một phần Ấp Bàu Sen, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
13h30 - 14h10Một phần Ấp Tà Nu, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
13h30 - 15h30Một phần Ấp Kinh Mới, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
15h00 - 15h20Một phần Ấp Thái Quang, Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
15h50 - 16h10Một phần Ấp Thái Quang, Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 22/03/2018
BẾN LỨC08h00 - 09h00Cty Nam Long Phát Sửa chữa điện
CẦN ĐƯỚC1 phần xã Mỹ LệSửa chữa điện
09h30 - 10h301 phần xã Mỹ LệSửa chữa điện
11h00 - 12h001 phần xã Long HòaSửa chữa điện
14h00 - 15h001 phần xã Phước VânSửa chữa điện
15h30 - 16h301 phần xã Long SơnSửa chữa điện
CẦN GIUỘC07h30 - 16h30Một phần Ấp Tân Đông Xã Tân Tập , Toàn bộ áp Thạnh Trung , Đông Bình , Đông An xã Phuocs Vĩnh Đông Sửa chữa điện
08h00 - 09h00Môt phần ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc Sửa chữa điện
Một phần ấp Phước Kế xã Phước Lâm Sửa chữa điện
08h00 - 11h30Một phần ấp Phước Lý xã Phước Lý. Sửa chữa điện
09h10 - 10h10 Một phần ấp Phước Kế xã Phước Lâm Sửa chữa điện
10h00 - 12h00Một phần ấp Ngoài xã Phước Hậu Sửa chữa điện
10h30 - 11h30Một phần ấp Trong xã Phước Hậu Sửa chữa điện
13h00 - 14h00Một phần ấp Tân Điền xã Long ThượngSửa chữa điện
Một phần ấp Trong xã Phước Hậu Sửa chữa điện
14h30 - 15h30Một phần Ấp Long Giêng xã Phước Hậu .Sửa chữa điện
CHÂU THÀNH06h30 - 17h00Một phần xã Bình Quới. Phú Ngãi Trị, Hiệp thạnhSửa chữa điện
MỘC HÓA07h30 - 11h30Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Hòa tây, huyện Mộc HóaSửa chữa điện
10h30 - 14h30Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc HóaSửa chữa điện
11h30 - 14h30Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc HóaSửa chữa điện
TÂN AN07h30 - 16h30Trạm Cy Thanh Duy Phương, Công Tâm, Công Tâm 1, 1B, Cty Tiến Hoàng, Út Hạnh, Tân Đồng TiếnSửa chữa điện
07h30 - 17h00Một phần ấp Ngãi Lợi B - xã Lợi Bình Nhơn, Một phần ấp Kp Xuân Hòa 1 - Phường 6 Sửa chữa điện
TÂN HƯNG08h00 - 16h30Ấp: Gò Gòn, Hưng Tân, Hưng Trung xã Hưng Thạnh, ấp Gò Thuyền xã Vĩnh Thạnh, một phần Khu Phố: Gò Thuyền, Gò Thuyền A và khu Phố Rọc Chanh A thị trấn Tân Hưng, xã Vĩnh Châu B Sửa chữa điện
TÂN THẠNH07h30 - 17h00Ấp 5, 6 xã Tân ThànhSửa chữa điện
TÂN TRỤ08h00 - 11h00Một phần ấp 1 xã Lạc TấnSửa chữa điện
11h00 - 11h30Một phần ấp 1 xã Lạc TấnSửa chữa điện
13h00 - 16h00Một phần ấp Bình Lợi Thị Trấn Tân TrụSửa chữa điện
THỦ THỪA06h30 - 17h00Ấp 5 xã Nhị ThànhSửa chữa điện
VĨNH HƯNG08h30 - 09h10Một phần Ấp Bình Châu, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
08h30 - 10h30Một phần Ấp Kinh Mới, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
09h30 - 10h30Một phần Ấp Bình Châu, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
13h30 - 15h00Một phần Ấp Bình Châu, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
13h30 - 15h30Một phần Ấp Kinh Mới, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 23/03/2018
BẾN LỨC07h30 - 15h30Một phần ấp 2, ấp 3 xã Mỹ Yên Sửa chữa điện
CẦN ĐƯỚC07h30 - 08h301 phần xã Phước TuySửa chữa điện
09h00 - 10h001 phần xã Phước TuySửa chữa điện
10h30 - 11h301 phần xã Phước TuySửa chữa điện
13h00 - 14h001 phần xã Tân ChánhSửa chữa điện
14h30 - 15h301 phần xã Tân ChánhSửa chữa điện
16h00 - 17h001 phần xã Tân ChánhSửa chữa điện
CẦN GIUỘC07h30 - 16h30Môt phần ấp Lủy toàn bộ Ấp Mương Chày , Vĩnh Thạnh , Long Bào, xã Phước Lại.Sửa chữa điện
CHÂU THÀNH07h30 - 10h00Một phần ấp Hội Xuân TT. Tầm VuSửa chữa điện
10h30 - 15h00Một phần ấp Hội Xuân- TT. Tầm VuSửa chữa điện
MỘC HÓA07h30 - 11h30Một phần ấp Gò Tranh, toàn bộ ấp Cái Đôi Tây, ấp Cái Đôi Đông xã Bình Tân thị xã kiến TườngSửa chữa điện
TÂN AN07h30 - 17h00Đường Nguyễn Văn Quá ấp Cầu Tre - xã Lợi Bình Nhơn, Đường Võ Duy Tạo ấp Ngãi Lợi A - xã Lợi Bình Nhơn, Một phần đường Châu Thị Kim thuộc ấp Hòa Ngãi - xã An Vĩnh Ngãii, Đường Châu văn Bảy -Kp Bình An 2- p7, Một phần KDC Phường 6 -Kp Bình cư 3- p6 Sửa chữa điện
TÂN HƯNG13h30 - 16h30Một phần ấp Gò pháo , xã Hưng Điền B Sửa chữa điện
TÂN TRỤ08h00 - 16h00Ấp Bình Hòa xã Đức TânSửa chữa điện
VĨNH HƯNG13h30 - 15h00Một phần Ấp Đầu Sấu, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
15h30 - 16h00Một phần Ấp Ông Lẹt, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 24/03/2018
CẦN ĐƯỚC07h00 - 17h001 phần thị trấn Cần Đước, các xã Phước Đông, Long Hựu Đông, Long Hựu TâySửa chữa điện
CHÂU THÀNH06h30 - 17h00Một phần xã Dương Xuân Hội, Long TrìSửa chữa điện
ĐỨC HÒA07h00 - 13h001 phần xã Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh Bắc, xã Đức Lập Hạ, xã Đức Hòa ThượngSửa chữa điện
TÂN AN06h00 - 17h00Ấp Rạch Chanh - xã Lợi Bình Nhơn và toàn bộ xã Mỹ An, Mỹ Phú Sửa chữa điện
Ấp Rạch Chanh - xã Lợi Bình Nhơn và toàn bộ xã Mỹ An, Mỹ Phú Sửa chữa điện
TÂN THẠNH07h00 - 17h00thị trấn Tân Thạnh; các xã: Nhơn Hòa ; Tân Lập ; ấp 3 xã Nhơn Hòa Lập; Nhơn Ninh; Tân Ninh; Tân Thành.Sửa chữa điện
TÂN TRỤ07h30 - 16h30Một phần ấp 6 xã Tân Phước Tây, ấp Nhựt Tân, Nhựt Long, Nhựt Hòa và một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt NinhSửa chữa điện
VĨNH HƯNGMột phần Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng Một phần Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng Một phần Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng Một phần Ấp Rọc Đô, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng Toàn bộ Ấp Rạch Mây, Xã Tuyên Bình, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 25/03/2018
BẾN LỨC06h30 - 12h00Một phần xã An Thạnh, Lương Hòa huyện Bến Lức Sửa chữa điện
06h30 - 16h00Một phần xã An Thạnh, Lương Bình huyện Bến Lức Sửa chữa điện
06h30 - 17h00Một phần xã An Thạnh, Lương Hòa, huyện Bến Lức Sửa chữa điện
Một phần xã An Thạnh, Lương Hòa, huyện Bến Lức Sửa chữa điện
Một phần xã An Thạnh, Lương Hòa, huyện Bến LứcSửa chữa điện
CẦN GIUỘC07h30 - 17h00Một phần Nr KCN Long Hậu,KCN Long Hậu mở rộng Sửa chữa điện
11h00 - 13h00Một phần Nr,KCN Long Hậu mở rộng Sửa chữa điện
ĐỨC HÒA06h30 - 16h001 phần TT Đức Hòa, xã Hựu ThạnhSửa chữa điện
07h00 - 12h001 phần TT Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Hạ, xã Đức Lập Thượng, xã Đức Hòa ThượngSửa chữa điện
1 phần xã Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh BắcSửa chữa điện
07h00 - 15h001 phần xã Hòa Khánh Đông, xã Hòa Khánh Tây, xã Hòa Khánh Nam, xã Hựu Thạnh, xã Đức Hòa Thượng, TT Hậu Nghĩa, TT Đức HòaSửa chữa điện
TÂN AN07h00 - 13h00Một phần Kp Bình Cư 2-phường 4, Kp Xuân Hòa 2 - phường 6 Sửa chữa điện
08h00 - 16h00Đường Cử luyện thuộc Kp Bình Phú, Nhơn Phú - phường 5 Sửa chữa điện
Một phần đường Nguyễn Thị Bảy, hẻm 683 thuộc Kp Bình Cư 1 - phường 6 Sửa chữa điện
Một phần đường Nguyễn Thị Bảy, hẻm 683 thuộc Kp Bình Cư 1 - phường 6 Sửa chữa điện
trạm Cty Delta, May Thành Trực, Cty Tân Việt Sinh, NDC, Trường Đại Học Kinh TếSửa chữa điện
Trạm Cty Tiền Vệ, Dược GMP, Phan Văn Mảng, May Xuất KhẩuSửa chữa điện
TÂN THẠNH07h00 - 17h00Thị trấn Tân Thạnh (trừ khu phố 4, 6); các xã: Kiến Bình, Tân Bình (trừ ấp Cà Nhíp), Tân Hòa.Sửa chữa điện
THỦ THỪA06h30 - 17h00KCN Long Hậu - Hòa Bình, xã Nhị ThànhSửa chữa điện
Xã Nhị ThànhSửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 26/03/2018
BẾN LỨC08h00 - 09h30Một phần ấp 1 xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức Sửa chữa điện
Một phần ấp 1B xã Thanh Phú Sửa chữa điện
Một phần ấp 2 xã Tân Bửu, huyện Bến Lức Sửa chữa điện
09h30 - 11h30Một phần ấp Thanh Lập xã Thanh Phú Sửa chữa điện
Một phần ấp 2 xã Tân Bửu, huyện Bến Lức Sửa chữa điện
12h00 - 13h30Một phần ấp 4 xã Nhựt Chánh Sửa chữa điện
Một phần ấp 1A xã Thanh Phú huyện Bến Lức Sửa chữa điện
13h00 - 14h30Một phần ấp 1 xã Thạnh Đức huyện Bến Lức Sửa chữa điện
14h00 - 15h30Một phần ấp 6 xã Thạh Đức huyện Bến Lức Sửa chữa điện
Một phần ấp 1A xã Thanh Phú huyện Bến Lức Sửa chữa điện
TÂN HƯNG14h00 - 15h00Nhà máy Nươc đá Thủy Ngân, xã Hưng Điền Sửa chữa điện
THỦ THỪA07h00 - 17h00Ấp Bà Mía xã Mỹ Lạc, ấp 3 xã Long ThuậnSửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 27/03/2018
CẦN GIUỘC07h30 - 16h30Một phần ấp Lủy xã Phước Lại Sửa chữa điện
Một phần ấp Lủy xã Phước Lại Sửa chữa điện
08h00 - 10h00Một phần ấp Vĩnh Hòa xã Tân Tập Sửa chữa điện
10h10 - 11h30Một phần ấp Vĩnh Hòa xã Tân Tập Sửa chữa điện
13h00 - 14h30Một phần ấp Vĩnh Hòa xã Tân Tập Sửa chữa điện
15h00 - 16h30Một phần ấp Tân Quý xã Tân Tập Sửa chữa điện
CHÂU THÀNH07h00 - 11h30Một phần ấp Long An xã long TrìSửa chữa điện
13h00 - 16h00Một phần ấp 1 xã Hòa PhúSửa chữa điện
MỘC HÓA08h30 - 09h30Một phần Ấp Cả Gừa, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến TườngSửa chữa điện
09h30 - 10h30Một phần ấp Cả Gừa, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến TườngSửa chữa điện
11h30 - 12h30Một phần ấp Cả Gừa, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến TườngSửa chữa điện
14h30 - 15h30Một phần ấp Bào Vuông, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến TườngSửa chữa điện
15h30 - 16h30Một phần ấp Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến TườngSửa chữa điện
TÂN AN07h30 - 17h00Một phần đường Lê Văn Tưởng thuộc ấp 2, ấp 3 - xã Hướng Thọ Phú; Dọc QL 62 đoạn từ tuyến tránh đến cây xăng Nam Phong thuộc Kp Bình Cư 1, Xuân Hòa 1- phường 6 Sửa chữa điện
TÂN HƯNG08h30 - 15h00Ấp Cả Sách, ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi Sửa chữa điện
TÂN THẠNH07h30 - 17h00Ấp 1, 2, 5 xã Hậu Thạnh Đông; Kinh 2000 nam – ấp 3 xã Hậu Thạnh TâySửa chữa điện
TÂN TRỤ07h30 - 09h15Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh và một phần ấp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh TrungSửa chữa điện
09h30 - 11h30Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh và một phần ấp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh TrungSửa chữa điện
13h00 - 14h45Một phần ấp 3 xã Quê Mỹ ThạnhSửa chữa điện
15h00 - 16h30Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ ThạnhSửa chữa điện
THẠNH HÓA08h00 - 15h00Một phần Ấp 3.4 - xã Tân Đông - huyện Thạnh Hóa - tỉnh Long An.Sửa chữa điện
VĨNH HƯNG08h30 - 10h01Một phần Ấp Gò Cát, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
10h30 - 11h00Một phần Ấp Gò Châu Mai, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
11h15 - 11h35Một phần Ấp Tà Nu, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
13h30 - 14h30Một phần Ấp 2, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
15h30 - 16h00Một phần Ấp Trung Vĩnh, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 28/03/2018
TÂN THẠNH07h30 - 12h30Ấp Hòa Thạnh xã Tân Hòa, Kinh Ranh – ấp Bắc Đông xã Kiến BìnhSửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất