Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Sáu 19/07/2019
CẦN ĐƯỚC08h00 - 10h001 phần xã Long Hựu ĐôngSửa chữa điện
14h00 - 16h301 phần xã Phước ĐôngSửa chữa điện
CẦN GIUỘC08h00 - 10h00Một phần xã Long An Sửa chữa điện
08h00 - 16h30Một phần xã Đông Thạnh ,Tân Tập Sửa chữa điện
ĐỨC HÒA08h00 - 13h00Một phần xã Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh BắcSửa chữa điện
TÂN THẠNH08h00 - 11h30Ấp 5 xã Hậu Thạnh TâySửa chữa điện
TÂN TRỤ08h00 - 11h00Một phần ấp 6 xã Tân Phước TâySửa chữa điện
13h00 - 16h00Một phần ấp 2 xã Tân Phước TâySửa chữa điện
THỦ THỪA07h30 - 16h30một phần ấp 4, xã Nhị Thành - huyện Thủ ThừaSửa chữa điện
VĨNH HƯNG08h30 - 09h30Một phần Ấp Cả Nga, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 20/07/2019
CẦN ĐƯỚC07h00 - 17h001 phần ấp 1, 2, 3, 4x xã Long Khê; ấp Cầu Xây, xã Long TrạchSửa chữa điện
08h00 - 09h00Phan Văn Kiếu, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng ChươngSửa chữa điện
08h00 - 10h00Cty Morishima, Thiên DuySửa chữa điện
08h00 - 11h30Cty Thanh Phong 2, Quân Hân Quang, xe máy HCSửa chữa điện
09h00 - 10h00Nguyễn Văn Khải, Võ Văn VinhSửa chữa điện
10h00 - 11h30Nguyễn Thị TầmSửa chữa điện
XX Mỹ HạnhSửa chữa điện
13h00 - 14h30Linh TíSửa chữa điện
13h00 - 16h30Cty Trung Thành 3Sửa chữa điện
Cty An Long, Kiến Thành 2Sửa chữa điện
TÂN TRỤ08h00 - 11h00Một phần ấp 5 xã Tân Phước TâySửa chữa điện
13h00 - 16h00Một phần ấp 5 xã Tân Phước TâySửa chữa điện
THỦ THỪA07h30 - 11h30một phần ấp Bình Cang 1 xã Bình Thạnh - huyện Thủ ThừaSửa chữa điện
13h30 - 16h30một phần ấp Bình Lương 2 xã Bình Thạnh - huyện Thủ ThừaSửa chữa điện
một phần ấp 5 xã Nhị Thành - huyện Thủ ThừaSửa chữa điện
VĨNH HƯNG07h30 - 12h00Một phần Ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng Một phần Ấp Đầu Sấu, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng Sửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 21/07/2019
BẾN LỨC06h00 - 17h00Một phần xã Lương Hòa và một phần xã Lương BìnhSửa chữa điện
CẦN GIUỘC08h00 - 09h30Một phần ấp Tân Phước xã Tân KimSửa chữa điện
ĐỨC HÒA06h00 - 17h30Một phần xã Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa ĐôngSửa chữa điện
Một phần xã Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa ĐôngSửa chữa điện
Một phần xã Đức Hòa HạSửa chữa điện
Một phần xã Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa ĐôngSửa chữa điện
Một phần xã Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa ĐôngSửa chữa điện
Một phần xã Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa ĐôngSửa chữa điện
Một phần xã Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa ĐôngSửa chữa điện
Một phần xã Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa ĐôngSửa chữa điện
Một phần xã Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa ĐôngSửa chữa điện
07h00 - 17h00một phần xã Đức Hòa ĐôngSửa chữa điện
một phần xã Hựu Thạnh, TT Đức Hòa, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa ĐôngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 22/07/2019
CẦN GIUỘC08h00 - 11h30Một phần Ấp Phú Thạnh, xã Long PhụngSửa chữa điện
ĐỨC HÒA08h00 - 13h00Một phần xã Hòa Khánh TâySửa chữa điện
TÂN TRỤ08h00 - 11h00Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ ThạnhSửa chữa điện
13h00 - 16h00Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ ThạnhSửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 23/07/2019
BẾN LỨC09h00 - 10h00Một phần xã Thạnh Đức Sửa chữa điện
10h00 - 11h00Một phần ấp 4 Thạnh Đức Sửa chữa điện
11h00 - 12h00Một phần xã Thạnh Đức Sửa chữa điện
13h00 - 14h00Một phần xã Thạnh Đức Sửa chữa điện
14h00 - 15h00Một phần xã Thạnh Đức Sửa chữa điện
15h00 - 16h00Một phần thị Trấn Bến Lức Sửa chữa điện
CHÂU THÀNH07h30 - 11h30Một phần xã An Lục LongSửa chữa điện
ĐỨC HÒA08h00 - 13h00một phần xã Đức Hòa ThượngSửa chữa điện
MỘC HÓA07h00 - 11h30Một phần xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long AnSửa chữa điện
TÂN THẠNH08h00 - 15h00Ấp 2 xã Tân ThànhSửa chữa điện
TÂN TRỤ10h00 - 16h00Một phần ấp 2 xã Lạc TấnSửa chữa điện
THỦ THỪA08h00 - 11h30một phần ấp Cầu Ngang, xã Bình ThạnhSửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất