SỐ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN CÔNG TY

 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI
DI ĐỘNG CÔNG TY
A PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
1 Lê Tấn Việt Trưởng Phòng 0914563436 (0272)2210250
2 Trần Nguyên Khánh Phó phòng 084 2820210  
B PHÒNG KINH DOANH
3 Nguyễn Văn Khiêm Trưởng Phòng 0945798090 (0272)3567595
Trần Phú  Phó phòng  0919592626 (0272)2210208
C PHÒNG KIỂM TRA GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN NĂNG
5 Phan Quốc Việt Trưởng phòng 0945999529  
D PHÒNG KỸ THUẬT
6 Võ Phạm Ánh Nguyệt Phó Phụ Trách Phòng 0919339606 (0272)3567970
7 Lê Thanh Tuấn Phó Phòng 0902888295  
E VĂN PHÒNG
8 Ngô Hồng Trung Chánh Văn phòng 0918418958 (0272)3567967
9 Trần Vũ Anh Khoa Phó Chánh Văn Phòng 01233916879  
Viết bởi Quản trị viên