SỐ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO CÁC ĐIỆN LỰC

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI
DI ĐỘNG CƠ QUAN (Mã vùng 0272)
X ĐỘI HOTLINE  
0 Nguyễn Thanh Phong Phó Phụ Trách 0947818868  
A ĐIỆN LỰC TÂN AN  
1 Nguyễn Tấn Định Giám Đốc 0913226675 2210.666
2 Nguyễn An Khanh Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 0917972108  
3 Võ Duy Bình Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0918630827 2470.779
B ĐIỆN LỰC BẾN LỨC  
4 Nguyễn Hoàng Hải Giám Đốc 0918622245 3871.286
5 Lê Minh Đức Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 0919651517  
6 Trương Quốc Huy Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0918512339 3871.286
C ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC  
7 Nguyễn Viết Lĩnh Giám Đốc 0913999272 3714.789
8 Hồng Bảo Toàn Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0916446722  
9 Huỳnh Văn Triệu Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 0914395501  
D ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC  
10 Huỳnh Anh Dũng Giám Đốc 0916165939 2212.779
11 Võ Phương Thiệp Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0913630393 2212.936
12 Nguyễn Phạm Hành Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 0949531958  
E ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ  
13 Lương Văn Mão Phó Giám Đốc phụ trách 0948185577 3680.579 (Số nội bộ 17)
14 Nguyễn Thanh Liêm Phó Giám Đốc 0918128551  
F ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH  
15 Nguyễn Tuấn Anh Giám Đốc 01234597799 2242.501
16 Nguyễn Minh Thuyên Phó Giám Đốc 0912427767  
17 Đinh Văn Thắng Phó Giám Đốc 0962711644  
G ĐIỆN LỰC THỦ THỪA  
18 Phan Văn Hạnh Giám Đốc 0913452349 2246.579
19 Phạm Anh Vũ Phó Giám Đốc 0916888547  
H ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA  
20 Phan Xuân Huy Giám Đốc 0919779299 3717.878
21 Hồ Hữu Trí Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0918098357 3717.979
22 Võ Ngọc Giao Phó Giám Đốc Kỹ thuật 0916812355 3717.879
I ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ  
23 Nguyễn Minh Thiện Giám Đốc 0948727898  
24 Dương Thành Được Phó Giám Đốc 0944174797 3898.234
K ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA  
25 Nguyễn Tấn Xuân Giám Đốc 0919622365 3858.567
26 Nguyễn Hữu Bạc Phó Giám Đốc 0949313039  
L ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH  
27 Huỳnh Văn Nguyền Giám Đốc 0912440479  
28 Đặng Thành Thái Phó Giám Đốc 0914395501  
M ĐIỆN LỰC MỘC HÓA  
29 Lê Tấn Quốc Giám Đốc 0822101292 3956.787
30 Phan Quang Thụy Phó Giám Đốc 0918196365 3956.788
N ĐIỆN LỰC VĨNH HƯNG  
31 Ngô Hữu Lợi Giám Đốc 01257337799  
 32  Nguyễn Ngọc Dễ Phó Giám đốc 0963782792 2247.333
O ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG  
33 Lý Quốc Tâm Giám Đốc 0919380220 3862.678
34 Nguyễn Thành Dũ Phó Giám Đốc 0913380220 3862.666
Viết bởi Quản trị viên