Danh Sách Khách Hàng Sử Dụng Điện Quan Trọng

 

Sở Công Thương tỉnh Long An đã có quyết định phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2013, cụ thể:

bấm vào đây để xem danh sách

Viết bởi Quản trị viên